introduction of a company

معرفی شرکت
شرکت فراشتاب فاران آینده )سهامی خاص( ”فاران نکست“ در اواخر سال ۱۳۹۹ تشکیل و به ثبت رسید. ما در
فارانکست فرصتی برای تمامی جوانان با انگیزه اکوسیستم کار آفرینی، استارت آپ های نو پا و افراد ی که به دنبال
توسعه و راه اندازی کسب و کار حوزه تخصصی خود هستند ایجاد می نماید تا با بهره مند شدن از توانمندی های
تخصصی و سرمایه گذاری هوشمند ، در این مسیر پر فراز و نشیب همراهشان باشد. از سویی دیگر فرصتی برای
سرمایه گذاران جهت سرمایه گذاری بر روی ایده های کسب و کاری با پتانسیل باال را فراهم خواهد ساخت.
هم اکنون ما در فارانکست عالوه بر سرمایهگذاری بروی استارتاپها ، برگزاری کارگاه های آموزشی، خدمات
منتورینگ و مشاوره، فضای کار اشتراکی، شبکه سازی و …..در حوزه های دیگری مانند دیتاساینس، مشاوره حوزه
مدیریت داده، طراحی و پیاده سازی پایگاههای داده ، طراحی داشبوردهای اطالعاتی جهت رصد وضعیت شرکت
ها، فرایندکاوی ، بازریابی داده محور و منابع انسانی هم فعالیت دارد تا بتواند از طریق فناوری های حوزه علم داده
و تحقیقات بازار گام موثری در پیشرفت وتوسعه شرکت های نوپا و سازمان ها داشته باشد. ”فاران نکست“، سعی بر
آن دارد تا پل ارتباطی میان استارت آپ ها و سرمایه گذاران باشد،که از یک سو امکان معرفی کسب و کار و سهولت
در جذب سرمایه استارت آپ ها فراهم کند و از سوی دیگر برای عالقمندان به سرمایه گذاری فرصت بررسی کسب
و کارهای متعدد و متنوع را ایجاد نماید.
”فاران نکست“ با دانش، تجربه و سرمایه گذاری از شما حمایت خواهد کرد.قدم به قدم تا رسیدن به موفقیت چشم
گیر همراه شما هستیم

پشتیبانی و مشاوره رایگان

با کارشناسان ما در تماس باشید

Ultimately a choice

نهایت یک انتخاب
۳

ارزش ها

محتوای خود را اینجا وارد کنید.محتوای خود را اینجا وارد کنید محتوای خود را اینجا وارد کنید
۲

ماموریت

محتوای خود را اینجا وارد کنید.محتوای خود را اینجا وارد کنید محتوای خود را اینجا وارد کنید
۱

چشم انداز

محتوای خود را اینجا وارد کنید.محتوای خود را اینجا وارد کنید محتوای خود را اینجا وارد کنید